President de l'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes (ACGIL) Jordi Valls: "Com pot ser que els capellans puguin beneir de tot i no puguin beneir dos homes o dues dones que s'estimen?"

Jordi Valls
Jordi Valls

"Si algun cop he viscut malament la meva homosexualitat, no ha estat perquè em sentís condemnat per la divinitat, sinó per la condemna de la societat"

"En tots els casos, cal cercar un bon acompanyament espiritual, no per guarir res, com pretenen alguns bisbes espanyols, sinó per arribar a trobar el rostre amorós i compassiu de la divinitat"

"Feia dècades que un papa no es mostrava tan proper, empàtic i compassiu com ho ha fet el papa Francesc... feia molts anys que al Vaticà no es respirava 'olor d'ovella'"

"Tanmateix encara falta molt camí per recórrer en el si de l'església catòlica pel que fa al ple acolliment de les persones LGTBI"

Perquè l’Església catòlica està tan obsessionada per influir en la vida sexual de les persones?

La repressió sexual és una forma d'exercir el poder, i l'església catòlica des dels seus inicis, malauradament, es va especialitzar en bastir tota mena de mecanismes de poder, que bàsicament es concreten en el clericalisme. Si comparem les paraules de Jesús en els evangelis amb la praxi actual de l'església hi trobarem una gran diferència, sobretot en la qüestió del poder i de l'obsessió per condemnar. El celibat obligatori del clergat podria ser que també influís en l'obsessió sexual de les jerarquies i del clergat en general.

Malgrat que es diu que les mesures adoptades pel papa Francesc en matèria de drets LGTB, des de la vostra perspectiva, Francesc és el millor pontífex que hem tingut durant les darreres dèca.

Efectivament, feia dècades que un papa no es mostrava tan proper, empàtic i compassiu com ho ha fet el papa Francesc. Fent servir les seves pròpies paraules, feia molts anys que al Vaticà no es respirava "olor d'ovella". Tanmateix encara falta molt camí per recórrer en el si de l'església catòlica pel que fa al ple acolliment de les persones LGTBI. Malgrat el seu esperit plenament evangèlic, la formació tradicional del papa li fa fer relliscades importants, com quan aconsellava als pares de nois i noies LGTBI que els enviessin al psicòleg. Finalment, destacar que amb el papa no n'hi ha prou. Dins de la cúria hi ha encara molt poder, molt clericalisme i molt fonamentalisme, amb concepcions antropológiques que es retroalimenten, completament desvinculades de les ciències humanes actuals.

Com ha encaixat la comunitat LGTBI allò que diu Frederic Martel que els gais són una majoria silenciosa dins del Vaticà?

La comunitat LGTBI fa molts i molts anys que coneix la realitat homosexual de dins del Vaticà. I si m'ho permet, aquesta realitat també era perfectament coneguda per la mateixa cúria. Tothom qui no s'ha tapat els ulls ha pogut veure tot el que passava dins dels murs vaticans, perquè, tal com demostra el llibre de Martel, les activitats homosexuals no s'amagaven en absolut.

Frederic Martel
Frederic Martel

Martel també afirma que com més retrògrad i homòfob és un religiós aparentment, més possibilitats hi ha que sigui homosexual. Què n’opina?

No és cap secret que allò que més rebutges d'un altre és també allò que rebutges de tu mateix. La investigació de Martel ho demostra. Però el més pervers del cas de les jerarquies vaticanes és la doble vida, el doble discurs, la maldat, si m'ho permet, que hi ha darrere aquesta dissonància cognitiva. He de confessar que acabar de llegir el llibre se'm va fer molt dolorós i difícil. Em preguntava com es podia arribar tan avall en uns homes que teòricament havien de dedicar la seva vida a elevar els cors i els esperits de la humanitat. Em preguntava com es podia conviure amb tanta hipocresia.

Com fa un cristià homosexual per viure la seva fe?

Tot depèn de cada persona. Jo he tingut la sort de sentir-me profundament estimat per Déu des que era petit. I si algun cop he viscut malament la meva homosexualitat, no ha estat perquè em sentís condemnat per la divinitat, sinó per la condemna de la societat. Hi ha persones, però, que se senten profundament pecadores pel fet de ser homosexuals. En tots els casos, cal cercar un bon acompanyament espiritual, no per guarir res, com pretenen alguns bisbes espanyols, sinó per arribar a trobar el rostre amorós i compassiu de la divinitat, que ens estima profundament perquè ens ha creat tal com som. Per a a questes persones que viuen malament el fet de ser homosexuals i cristians també els pot anar molt bé un estudi aprofundit dels textos bíblics, per veure com els evangelis no posen ni una sola paraula de condemna en boca de Jesús, o per trobar personatges com nosaltres.

Des de l’ACGIL han escrit a tots els bisbes catalans i només han rebut resposta per part de Joan Carrera, que va morir el 2008, i de Jaume Camprodon, que va morir el 2016.

Pensen escriure, si no ho han fet ja, al nou arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas?

El cert és que en els darrers anys ens hem pogut entrevistar amb el cardenal Omella i amb el bisbe Xavier Novell. I després de l'estiu segurament que intentarem parlar amb el nou bisbe de Tarragona, com a president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tots els bisbes de Catalunya. A tots ells els hem demanat de començar un treball conjunt sobre quina hauria de ser la pastoral cap a les persones LGTBI. No n'hi ha prou en evitar "una injusta discriminació", com diuen els documents del Vaticà, sinó que cal anar més enllà i començar a fer passos decisius. M'agrada molt posar l'exemple de les benediccions. Com pot ser que els capellans puguin beneir de tot (des de cases a cotxes o màquines, i fins animal) i no puguin beneir dos homes o dues dones que s'estimen i que volen compartir la seva vida?

Cristo de los LGBT
Cristo de los LGBT

Creu que l’Església acabarà per acceptar obertament els cristians LGTBI com a membres de ple dret dins de la seva comunitat?

El fet és que la majoria d'esglésies tan cristianes com la catòlica s'han obert a la plena inclusivitat de les persones LGTBI: hi ha ministres ordenats i ordenades, es celebren matrimonis i fins i tot es celebren els nous noms de les persones transsexuals. Jo crec que sí, que a la llarga l'església catòlica acabarà essent plenament inclusiva. Però el que lamento és que mentrestant hi hagi tantes i tantes persones LGTBI que hagin deixat la fe o s'hagin sentit agredides per l'església catòlica.

L’ACGIL va néixer el 1991, com valoren tot aquest període transcorregut? Hi ha hagut avenços significatius pel que fa als drets dels LGTBI?

Quan va néixer ACGIL només s'havia suprimit l'homosexualitat com a delicte, però caldria esperar fins a 1994 per derogar completament la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. feia només un any que l'OMS havia esborrat l'homosexualitat del llistat de malalties. El 1998 el Parlament de Catalunya aprovava la primera "LLei d'Unions Estables de Parella" de l'estat i finalment el 2005 es va modificar el Codi Civil per admetre també els matrimonis del mateix sexe. Si en el camp civil han passat tantes coses, en el camp de l'església catòlica oficial podríem dir que no ha passat absolutament res. Al llarg d'aquests 28 anys, però sí que hem notat com les comunitats cristianes, tant les parròquies com les comunitats religioses, han fet passos significatius d'acolliment. I també hem notat com el moviment LGTBI ens va deixant de veure com a "bitxos raros" i ha començat a entendre que potser és possible viure el seguiment del Crist des de la nostra realitat.

Jordi Valls

Jordi Valls: “La Iglesia católica acabará siendo plenamente inclusiva con los LGTBI”

“Hacía décadas que un papa no se mostraba tan cercano, empático y compasivo como lo ha hecho el papa Francisco”

“He tenido la suerte de sentirme profundamente amado por Dios desde que era pequeño”

“A los obispos de Cataluña les hemos pedido comenzar un trabajo conjunto sobre cuál debería ser la pastoral hacia las personas LGTBI”

Fundada en 1991 y con sede en Barcelona, ACGIL (Associació Cristiana de Gais i Lesbianes) es una referencia y un testimonio vivo en nuestra sociedad de una realidad que ha de ser normalizada: la de los cristianos y cristianas que aman a personas de su mismo sexo. Coincidiendo con la celebración reivindicativa del Orgullo LGTBI 2019, hablamos con Jordi Valls, consiliario de la asociación. 

¿Por qué la Iglesia católica se muestra tan obsesionada por influir en la vida sexual de las personas?

La represión sexual es una forma de ejercer el poder, y la iglesia católica desde sus inicios, desgraciadamente, se especializó en construir todo tipo de mecanismos de poder, que básicamente se concretan en el clericalismo. Si comparamos las palabras de Jesús en los evangelios con la praxis actual de la iglesia encontraremos una gran diferencia, sobre todo en la cuestión del poder y de la obsesión para condenar. El celibato obligatorio del clero también podría influir en la obsesión sexual de las jerarquías y del clero en general.

Desde la perspectiva de los colectivos LGTBI, ¿el papa Francisco es el mejor pontífice de las últimas décadas?

Efectivamente, hacía décadas que un papa no se mostraba tan cercano, empático y compasivo como lo ha hecho el papa Francisco. Utilizando sus propias palabras, hacía muchos años que el Vaticano no se respiraba "olor de oveja". Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en el seno de la iglesia católica en cuanto al pleno acogida de las personas LGTBI. A pesar de su espíritu plenamente evangélico, la formación tradicional del papa le hace cometer faltas importantes, como cuando aconsejaba a los padres de chicos y chicas LGTBI que los enviaran al psicólogo. Finalmente, hay que destacar que solo con el papa no es suficiente. Dentro de la curia hay todavía mucho poder, mucho clericalismo y mucho fundamentalismo, con concepciones antropológicas que se retroalimentan, completamente desvinculadas de las ciencias humanas actuales.

¿Cómo ha recibido la comunidad LGTBI la tesis de Frédéric Martel, autor de Sodoma, según la cual los gays son una mayoría silenciosa dentro del Vaticano?

La comunidad LGTBI hace muchos años que conoce la realidad homosexual dentro del Vaticano. Y si me lo permite, esta realidad también era perfectamente conocida por la misma curia. Todo el que no se ha tapado los ojos ha podido ver todo lo que pasaba dentro de los muros vaticanos, porque, tal como demuestra el libro de Martel, las actividades homosexuales no se escondían en absoluto.

Martel también afirma que cuanto más homófobo es un religioso aparentemente, más posibilidades hay de que sea homosexual. ¿Qué opina?

No es ningún secreto que lo que más rechazas de otro es también aquello que rechazas de ti mismo. La investigación de Martel lo demuestra. Pero lo más perverso del caso de las jerarquías vaticanas es la doble vida, el doble discurso, la maldad, si me lo permite, que hay detrás de esa disonancia cognitiva. Tengo que confesar que terminar de leer el libro se me hizo muy doloroso y difícil. Me preguntaba cómo se podía llegar tan abajo en unos hombres que teóricamente debían dedicar su vida a elevar los corazones y los espíritus de la humanidad. Me preguntaba cómo se podía convivir con tanta hipocresía.

Jordi Valls, en la Casa del Mar
Jordi Valls, en la Casa del Mar

Como cristiano y homosexual, ¿cómo se vive la fe?

Todo depende de cada persona. Yo he tenido la suerte de sentirme profundamente amado por Dios desde que era pequeño. Y si alguna vez he vivido mal mi homosexualidad, no ha sido porque me sintiera condenado por la divinidad, sino por la condena de la sociedad. Hay personas, sin embargo, que se sienten profundamente pecadoras por ser homosexuales. En todos los casos, hay que buscar un buen acompañamiento espiritual, no para curar nada, como pretenden algunos obispos españoles, sino para llegar a encontrar el rostro amoroso y compasivo de la divinidad, que nos ama profundamente porque nos ha creado tal como somos. Para estas personas que viven mal el hecho de ser homosexuales y cristianos también les puede ir muy bien un estudio profundo de los textos bíblicos, para ver cómo los evangelios no ponen ni una sola palabra de condena en boca de Jesús o para encontrar personajes como nosotros.

Pocos han sido los obispos catalanes que se han mostrado dispuestos a hablar con ustedes. Joan Carrera, Jaume Camprodón lo hicieron en su día. En los últimos años se han entrevistado con Joan Josep Omella y Xavier Novell ¿Piensan contactar con el nuevo arzobispo de Tarragona, Joan Planellas?

Después del verano seguramente que intentaremos hablar con Planellas, como presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa todos los obispos de Cataluña. A todos ellos les hemos pedido comenzar un trabajo conjunto sobre cuál debería ser la pastoral hacia las personas LGTBI. No basta en evitar "una injusta discriminación", como dicen los documentos del Vaticano, sino que hay que ir más allá y empezar a dar pasos decisivos. Me gusta mucho poner el ejemplo de las bendiciones: ¿Cómo puede ser que los sacerdotes puedan bendecir de todo (desde casas a coches o máquinas, y hasta animales) y no puedan bendecir dos hombres o dos mujeres que se aman y que quieren compartir su vida?

¿Cree que la Iglesia acabará por aceptar plenamente a los cristianos LGTBI como miembros de pleno derecho dentro de su comunidad?

El hecho es que la mayoría de iglesias, tanto las cristianas como la católica, se han abierto a la plena inclusividad de las personas LGTBI: hay ministros ordenados y ordenadas, se celebran matrimonios e incluso se celebran los nuevos nombres de las personas transexuales. Yo creo que sí, que a la larga la Iglesia católica acabará siendo plenamente inclusiva. Pero lo que lamento es que haya tantas y tantas personas LGTBI que han abandonado la fe o se han sentido agredidas por la iglesia católica.

La ACGIL nació en 1991. ¿Cómo valoran el período transcurrido hasta hoy? ¿Ha habido avances significativos en cuanto a los derechos de los LGTBI?

Cuando nació ACGIL sólo se había suprimido la homosexualidad como delito, pero hubo que esperar hasta 1994 para derogar completamente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Hacía solo un año que la OMS había borrado la homosexualidad del listado de enfermedades. En 1998 el Parlamento de Cataluña aprobaba la primera "Ley de Uniones Estables de Pareja" del estado y finalmente en 2005 se modificó el Código Civil para admitir también los matrimonios del mismo sexo. Si en el campo civil han pasado tantas cosas, en el campo de la iglesia católica oficial podríamos decir que no ha pasado absolutamente nada. No obstante, a lo largo de estos 28 años sí hemos notado cómo las comunidades cristianas, tanto las parroquias como las comunidades religiosas, han dado pasos significativos de acogida. Y también hemos notado cómo el movimiento LGTBI nos va dejando de ver como "bichos raros" y ha comenzado a entender que quizás es posible vivir el seguimiento de Cristo desde nuestra realidad.

Jordi Valls

Volver arriba