"Sentidme un hermano mayor que quiere participar de vuestros gozos y esperanzas" El Papa nombra a Fernando García Cadiñanos obispo de Mondoñedo-Ferrol

Fernando García Cadiñanos
Fernando García Cadiñanos

Sucede al claretiano Luis Ángel De las Heras, promovido, hace seis meses, a titular de la diócesis de León

El nuevo prelado, de 53 años, era, hasta ahora, vicario general de la archidiócesis de Burgos, donde siempre destacó por su vertiente social

Es ordenado presbítero el 26 de junio de 1993 en la iglesia del Carmen de Burgos. En 1997es enviado a Roma, donde obtienela Licenciatura en Ciencias Sociales-Especialidad Doctrina y Ética sociales por la Universidad Gregoriana de Roma (año 2000)

Tal y como adelantó RD, el Papa ha nombrado al burgalés Fernando García Cadiñanos nuevo obispos de la diócesis gallega Mondoñedo-Ferrol, en la que sucederá al claretiano Luis Ángel De las Heras, promovido, hace seis meses, a titular de León. El nuevo prelado, de 53 años, era, hasta ahora, vicario general de la archidiócesis de Burgos, donde siempre destacó por su vertiente social.

Ya en su primer saludo a la diócesis, García Cadiñanos deja claro cuál ha sido su recorrido vital de entrega y compromiso y cuáles van a ser sus prioridades en Mondoñedo-Ferrol.

Llama la atención el que este primer saludo a sus nuevos fieles lo haga en gallego, a pesar de ser una lengua que no sabe. Quizás como un guiño a que pronto la aprenderá, para mejor encarnarse en la realidad diocesana mindoniense.

Fernando García Cadiñanos
Fernando García Cadiñanos

Tras saludar a todos sus nuevos fieles, el obispo electo quiere que lo sientan como "un hermano mayor, un padre y un amigo". Asegura que la postpandemia "nos llama a un cambio de mentalidad" y, por lo tanto, a "generar mucha esperanza e ilusión". Todo ello, eb el marco de una Iglesia hospital de campaña y en salida, las claves identitarias que el Papa Francisco quiere para la institución en la época de la primavera.

Para desempeñar su nueva misión, García Cadiñanos dice sentirse frágil y como un niño pequeño, pero siempre "en las manos de Alguien que va construyendo su obra".

Una misión a desempeñar en una diócesis histórica, con un largo recorrido, vinculado a la Virgen de los Remedios y al Camino de Santiago ("tan vinculado también con mi querida ciudad de Burgos"). Y por eso, es consciente de que lo que necesita es apoyar la "espiritualidad de los caminantes y peregrinos".

Tras agradecer la labor de su predecesor, monseñor De las Heras, asi como la del administrador diocesano, Antonio Valin, se compromete  a poner en marcha un pontificado basada en la "sinodalidad" y concluye pidiendo oraciones por él y por su ministerio.

García Cadiñanos
García Cadiñanos

Curriculum vitae de Fernando García Cadiñanos

Nace en Burgos el 7 de mayo de 1968. Es el menor de una familia obrera y numerosa. Estudia EGB en el Colegio del Círculo Católico, de donde pasa al Seminario Menor para finalizar la enseñanza obligatoria y el bachillerato y después al Seminario Mayor, estudiandoTeología en la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos, donde obtiene el Bachiller en Teología y, posteriormente, la licenciatura en Teología Dogmática.

Es ordenado presbítero el 26 de junio de 1993 en la iglesia del Carmen de Burgos. En 1997es enviado a Roma, donde obtienela Licenciatura en Ciencias Sociales-Especialidad Doctrina y Ética sociales por la Universidad Gregoriana de Roma (año 2000). Es profesor en la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos donde imparte el curso de Teología Moral Social. Igualmente es el director del Aula de Doctrina Social de la Iglesia de dicha Facultad.

Fernando García Cadiñanos

Ha participado en numerosas conferencias, congresos y cursos de formación en torno a Cáritas, la Doctrina Social de la Iglesia, la caridad, en pensamiento del Papa Francisco... Ha publicado varios artículos sobre estos temas en diferentes diccionarios y revistas especializadas.

Su actividad pastoral comienza en la parroquiade Santa Catalina de Aranda de Duero, donde es vicario parroquial de 1993 a 1997. En esa misma época, compagina el cargo de delegado diocesano de Pastoral Obrera (1995-1997).

Tras su paso por Roma (1997-2000), es nombrado párroco de Solarana y otras nueve parroquias, así como secretario del Departamento de Formación Sociopolítica, cargo que ostentará hasta el año 2010. Desde el año 2004 atiende, además, la parroquia de Villalmanzo, de la que es párroco hasta el año 2014.

Desde el año 2005 a 2014 es arcipreste del Arlanza y en esta época es secretario del Consejo Presbiteral. En 2014 es nombrado párroco de la parroquia de Ntra. Señora de las Nieves en la ciudad de Burgos (2014-2016). Un año después, recibe el nombramiento de delegado diocesano de Cáritas.

Desde el año 2016 es también vicario general de la diócesis de Burgos y moderador de Curia.

Mondoñedo, 'la catedral arrodillada'
Mondoñedo, 'la catedral arrodillada'

Primer mensaje a la diócesis del nuevo obispo

Benqueridos irmáns e amigos que peregrinades nesa xa benquerida Igrexa diocesana de Mondoñedo-Ferrol:

Desde que me comunicaron o desexo do papa Francisco de que servira, a través do ministerio da unidade, nese querido anaco do Pobo de Deus, o meu corazón e o meu pensamento están xa moi cerca de vós. Quero estar xa moi unido a todos e a cada un, cregos, relixiosos, vida contemplativa, seminaristas, leigos que participades na vida parroquial e diocesana, membros dos movementos, confrarías e grupos apostólicos, voluntarios e axentes de Cáritas, misioneiros, cristiáns, homes do mar e do mundo rural, cidadáns que habitades esas terras periféricas e tan diversas que, na súa beleza, indican a marabilla da casa común que habitamos...

Sentídeme un irmán maior que quere participar dos vosos gozos e esperanza, dores e sofrimentos individuais e sociais. Considerádeme un pai e amigo que quere compartir convosco o gozo e a ledicia da fe, o entusiasmo de continuar o proxecto de Xesús, a ilusión de facer realidade o Reino de Deus entre nós, especialmente entre os máis pobres.

É o meu desexo que todos, desde a pluralidade e a diversidade de carismas e de sensibilidades, nos sintamos convocados a participar e a vivir nesta nova etapa evanxelizadora á que nos invita o papa Francisco. A nosa sociedade é complexa e moi diversa da que coñecimos. A postpandemia tamén nos chama a un cambio de mentalidade. A crise non nos debeu deixar iguais, senón que nos tivo que cambiar facéndonos máis sensibles uns de otros, descubrindo a urxencia do coidado e da fraternidade comos xeitos especiais de vivir hoxe o Evanxeo.

Vivimos momentos onde é preciso xerar moita esperanza e ilusión. Para iso contamos coa experiencia da Pascua, a vida nova que Xesús nos regala, xera e comparte abondosamente. Os pobres, atribulados, os enfermos, os que non atopan sentido á vida, os que están sós, os velliños... son os que percibirán, máis cá ninguén, esta boa nova que hoxe queremos seguir compartindo. A nosa Igrexa ten que ser “hospital de campaña”, Igrexa “pobre e para os pobres”.

Mondoñedo

Nesta chamada, unha vez máis sinto en min a fraxilidade da misión de servizo que se me encomenda. Como sempre, percibo que é o Señor o que me volve a pedir saír, pasar á outra beira, deixar tantas cousas, vivir esta expropiación... Unha vez máis estou convencido de que é El quen me sostén, quen me leva da man, me guía e segue levando os meus pasos e a niña historia cara a plenitude da alegría.

Así o percibo cando boto una ollada atrás e descubro os camiños polos que me conduciu e acompañou: camiños nunca pensados, nin soñados, nin imaxinados e, desde logo, nunca buscados. Desde esta certeza, hoxe sígome sentindo un neno pequeno, barro fráxil nas mans de alguén, que vai facendo e construíndo a súa obra, agora nunha nova misión. 

Vós sabedes ben que a Igrexa de Mondoñedo-Ferrol é una comunidade de cristiáns cunha longa tradición e profundas raíces. A súa vontade de ser sementadores do Evanxeo de Xesús sóuboa alimentar a carón do bispo san Rosendo e da devoción á Virxe dos Remedios, a quen me acollo e consagro o meu ministerio episcopal.

Tamén o Camiño de Santiago, tan vencellado coa niña querida cidade de Burgos, con todo o que significa, configúranos nunha espiritualidade de camiñantes, peregrinos que acollen, desprendidos en clave de austeridade, que comparten con otros a viaxe da vida...

Mondoñedo

Agradezo a tarefa do administrador diocesano D.Antonio Valín e de Mons. Luis Ángel de las Heras, o meu antecesor. Eles son os primeiros rostros cercanos doutros moitos que espero coñecer e querer e que me falaron dunha comunidade que vive e está en clave de conversión pastoral. Desde a sinodalidade que vai presidir toda a nosa Igrexa, únome xa a todo este proxecto misioneiro sentíndome discípulo e irmán de cada un de vós. A tarefa do pastor é alentar, acompañar, coñecer, coidar, amar, discernir,... a iso quero adicar xa todo o meu ser e o meu tempo.

Estou seguro de que xuntos, coa forza do Espírito, poderemos enforteceras nosas comunidades, promover o encontro con Xesús, coidar a vida comunitaria, transmitir a fe ás novas xeracións, e sentírmonos misioneiros e acompañantes deste sociedade que tanto precisa de esperanza, ilusión e boas novas.

O meu saúdo tamén a todos os que tendes responsabilidade na vida pública nesas terras galegas. Xuntos estamos comprometidos na construcción do ben común desde a diversidade de empeños. Na colaboración e mutuo respecto, teño a certeza de que son os últimos os que consiguen maior beneficio.

Para rematar un último desexo: non deixedes de rezar por min. Sei que durante estes meses estivestes pedindo un pastor a imaxe do Bo Pastor. Pídovos que o sigades a facer. E axudádeme nesta tarefa que estreo, desde a corrección fraterna, para que poida ser un instrumento bo nas mans de Deus. Sentídeme xa como irmán e amigo. Unha aperta fraterna.

Fernando García Cadiñanos

Bispo electo de Mondoñedo-Ferrol

Volver arriba